Misją Curver jest oferowanie wyrobów z tworzyw sztucznych, które idealnie integrują się z Twoim środowiskiem. Oczywiście obejmuje to gwarancję odpowiedzialnego i zrównoważonego podejścia naszej firmy, zarówno w zakresie oferowanych produktów, jak i warunków pracy naszych pracowników.

Ten priorytet CURVER przekłada się na następujące trzy podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju: obywatelstwo, eko-koncepcję i zadowolenie klienta

OBYWATELSTWO

  •  Odpowiedzialny producent

Curver rozwija i produkuje swoje produkty w zakładach europejskich od 1949r. Zakłady produkcyjne funkcjonują teraz także w Ameryce Północnej, dzięki rozszerzeniu bazy klientów CURVER.

Jako odpowiedzialny producent, CURVER zawsze lokował swoje zakłady blisko swoich klientów i spełniał surowe przepisy europejskie i amerykańskie dotyczące względem jakości, identyfikowalności i bezpieczeństwa.

  • Wiodący gracz w przemyśle tworzyw sztucznych

CURVER był jedną z pierwszych firm produkujących elementy z tworzyw sztucznych, które wyeliminowały materiały niebezpieczne ze swojego procesu produkcyjnego. Ołów, rtęć i inne metale ciężkie zostały zakazane już w 1980 roku.

Dziś produkty CURVER są również wolne od wszelkich plastyfikatorów, BPA i PVC.

Ponadto, priorytetem CURVER jest zastosowanie PP (plastiku polipropylenowego). Zidentyfikowany przez wstęgę Möbiusa i związaną z nią liczbę – 5 – plastik polipropylenowy jest łatwy do ponownego przetworzenia. Wykorzystywany jest własny uniwersalny i specjalny kanał recyklingu.

 

  • Redukcja, ponowne użycie, recykling

Curver postawił swoją koncepcję 3R w sercu swoich produktów: Redukcja, ponowne wykorzystanie i recykling. Gwarantuje to uwzględnienie tych kwestii przy projektowaniu produktów, ich produkcji i informowaniu konsumentów.

EKO-KONCEPCJA

  •  Zrównoważony rozwój zaczyna się od projektowania produktu

Zarówno w doborze surowców, projektowaniu asortymentu Curver, jak i użytkowania produktów przez klienta, zdecydowaliśmy się na zastosowanie surowych zasad eko-koncepcji we wszystkich naszych produktach w celu zminimalizowania ich wpływu na środowisko.

Wprowadzenie plastiku polipropylenowego jako pojedynczego surowca, m.in. upraszcza wszystkie etapy cyklu życia produktu, począwszy od produkcji do recyklingu, eliminując mieszanie z innymi materiałami. Dzięki projektowi, który umożliwia piętrowe składowanie produktów, wyroby firmy Curver zajmują mniej miejsca podczas transportu, co także zmniejsza negatywny wpływ na środowisko.

Zasady Eko-koncepcji naszej firmy obejmują również projektowanie solidnych i trwałych produktów z tworzyw sztucznych dla gospodarstwa domowego o dugiej żywotności.

 

  • Zrównoważony rozwój na każdym poziomie

Co jest mniej widoczne dla naszych klientów, realizujemy różne inne działania, angażując się w zrównoważony rozwój.

Narzędzia produkcyjne są regularnie odnawiane i zastępowane bardziej energooszczędnymi urządzeniami, zmniejszając emisję dwutlenku węgla podczas produkcji. Pakowanie produktów CURVER jest również zoptymalizowane w celu zapewnienia bezproblemowego doświadczenia, zmniejszając wielkość opakowania do minimum, aby zmniejszyć ilość odpadów.

Wreszcie, nasza firma kładzie istotny nacisk na możliwość recyklingu produktów pod koniec ich cyklu użyteczności.

 

  • Asortyment EcoLife

W CURVER, ponieważ wierzymy w korzyści płynące z recyklingu w produkcji produktów, zdecydowaliśmy się rozwinąć w pełni zrównoważoną linię produktów: asortyment Ecolife, 100% wykonany z poużytkowych odpadów recyklingowych (PCR).

Ten przykład udanej zrównoważonej inicjatywy EPRO otrzymał nagrodę Najlepszego Recyklingowanego Produktu Plastikowego IdentiPlast Event 2012 roku w Warszawie. Nagroda stanowi prestiżowe uznanie wieloletniego zaangażowania Curver w tworzenie trwałych i stylowych wzorów dla ekologicznych konsumentów.

 

 ZADOWOLENIE KLIENTA

W naszej firmie zawsze stawiamy zadowolenie naszych klientów na szczycie naszych priorytetów. Nasze trwałe wyroby są przeznaczone do przenoszenia i zabezpieczenia żywności i rzeczy, przeznaczone do użytku domowego i rozrywki, a także mają ułatwiać codzienne życie.

Przydatne, dobrze zaprojektowane produkty CURVER zawsze znajdą miejsce w twoim domu: niektóre są nadal w użyciu po 40 latach! Jest to kolejny dowód na ich trwałość.

Dzięki zrównoważonemu rozwojowi, będącym priorytetem dla wielu naszych klientów, stworzyliśmy silny duch zrównoważonego rozwoju i godne zaufania relacje z nimi.