Papier, plastic, metaal, glas… afval scheiden is niet alleen goed voor de planeet, maar maakt tegenwoordig ook deel uit van ons dagelijkse leven. Hoe weet u of een verpakking kan worden gerecycled? Hoe scheidt u afval efficiënt? We focussen op slimme oplossingen, maar soms ook op hygiënische of functionele.

 

Recyclen is goed!

Wist u dat… er met 27 plastic waterflessen een fleecetrui kan worden gemaakt? Er met 670 blikjes frisdrank een fiets kan worden gemaakt? Het recyclen van huishoudelijk afval heeft enkel voordelen:

 • Hiermee kan op, vaak zeldzame, grondstoffen worden bespaard, zoals aluminium of brandstof, die nodig zijn voor het maken van plastic.
 • Recyclen gaat altijd gepaard met energiebesparingen. Het hergebruiken van een blikje kost vier keer minder energie dan een nieuw blikje te maken.
 • Hierdoor komen er minder broeikasgassen vrij. Op landelijke schaal zorgt de economie jaarlijks voor meer uitstoot dan één miljoen auto’s!

Goed scheiden is niet moeilijk

Als er één stuk afval in een onjuiste container wordt geplaatst, heeft dat invloed op de volledige scheidingsketen. Dit onjuist gescheiden afval moet dan worden getransporteerd naar de juiste instantie waardoor de transportkosten verdubbeld worden. U kunt dus maar beter uw beste beentje voor zetten…

 • Het afval dat het meest eenvoudig te recyclen is, is het afval dat helemaal niet wordt geproduceerd. Zorg ervoor dat u vanaf de aankoop zorgt voor zo min mogelijk verpakkingsmateriaal: koop in bulk en haal water uit de kraan.
 • Niet alles waarvan u denkt dat het kan worden gerecycled, is daar ook daadwerkelijk voor geschikt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij glazen serviesgoed en, tenzij anders wordt aangegeven binnen uw gemeente, potjes van yoghurt en andere plastic bakjes waarvan de hoeveelheid grondstof ontoereikend is bevonden.
 • Plastic folie dat rond flesjes water of flessen olie zit… de recyclingoplossingen zijn per stad anders en daarom kan het zijn dat er verschillende soorten scheidingsbakken zijn. Respecteer te allen tijde de instructies die door uw gemeente worden gegeven.
 • Als een conservenblikje slecht wordt schoongemaakt, kan dat niet alleen uw prullenbak bevuilen, maar ook de scheidingsketen. Verwijder alle etensresten van de verpakkingsmaterialen en geef pizzadozen niet meer mee met het oud papier omdat deze bijna altijd vervuild zijn.
 • Als het recyclebare afval mechanisch wordt gesorteerd, scheidt u de middelen altijd. Om u daarbij te helpen, hebben we de ‘duo bin’ van Curver bedacht, een prullenbak met twee bakken aan de binnenkant. De prullenbak is voorzien van vier gekleurde clips zodat u uw afval handig kunt scheiden: groen voor plastic, rood voor metaal, blauw voor papier of geel voor groenafval… praktisch, toch?
 • Verpakkingen nemen helaas ook veel ruimte in beslag wanneer ze leeg zijn. Doe er alles aan om ze zo klein mogelijk te maken: vouw het karton, knijp blikjes frisdrank fijn en vouw flessen in de lengterichting fijn.
 • Doe niet al het recyclebare afval in plastic zakken omdat die niet altijd worden geleegd en de gehele inhoud als gevolg wordt verbrand. Gebruik een prullenbak speciaal voor uw verpakkingen: de ‘slim bin’ van Curver is heel smal zodat u deze overal kwijt kunt, zelfs in de kleinste ruimten. U kunt er meerdere naast elkaar plaatsen om de scheiding in de keuken te optimaliseren!
 • Batterijen, cartridges, gloeilampen: bepaalde producten die zeer schadelijk zijn voor het milieu kunnen ook invloed hebben om de menselijke gezondheid. Doe deze in een hermetisch afsluitbare doos en breng ze regelmatig naar uw lokale kringloop.

Hoe weet u of een verpakking kan worden gerecycled?

Materialen die mogelijk terugwinbaar zijn, zijn gemarkeerd met het lint van Möbius (een driehoek bestaande uit drie pijlen). Datzelfde pictogram bevat een percentage dat aangeeft welk aandeel van het product gemaakt is met gerecycled materiaal.

Het triman-symbool (een persoon met drie pijlen) geeft aan dat een verpakking gescheiden moet worden omdat deze kan worden gerecycled. Het is sinds begin 2015 verplicht om dit symbool op alle materialen te zetten, afgezien van glas.

Dan is er nog het symbool dat aangeeft dat een product milieuvriendelijk is (twee gekruiste pijlen in een cirkel). Het productiebedrijf draagt dan financieel bij aan een hergebruiksysteem.